Podręcznik biologia na czasie 1 zakres rozszerzony (tanio kupisz tutaj), to pomysłowo skonstruowane narzędzie, które pomaga uczniom szkół ponadpodstawowych opanować materiał z zakresu nauk biologicznych do matury. Autorzy: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska i Władysław Zamachowski we współpracy z wydawnictwem Nowa Era stworzyli książkę, z której korzysta większość szkół w Polsce. W niej uczeń znajdzie informacje dotyczące sposobu przeprowadzania badań przyrodniczych, składników chemicznych organizmów, budowy komórek oraz metabolizmu. Opanowanie materiału zawartego w treści książki przyczyni się do zrozumienia przez ucznia budowy i funkcjonowania organizmów. Oprócz suchej teorii, w podręczniku tym można znaleźć wiele sekcji, które mogą ułatwić przyswajanie wiedzy. Są to np. sekcje powtórzeniowe, jak “to było w szkole podstawowej!”, w której zawarte są najważniejsze treści, które uczeń powinien opanować na wcześniejszym poziomie nauczania. “Samouczek” naprowadza ucznia krok po kroku, w jaki sposób ma podejść do zadań i jak wykorzystać swoje umiejętności, tak aby rozwiązać je poprawnie. “Zwróć uwagę na:”, :”Dowiedz się więcej” i “Czy wiesz, że…”, to sekcje z ciekawostkami ze świata biologii, dodatkowymi treściami związanymi z danym tematem i wyszczególnionymi głównymi treściami, na które koniecznie uczeń musi zwrócić uwagę. Wszystko skonstruowano w sposób przejrzysty, intuicyjny i kolorowy, co jest dużym ułatwieniem dla wzrokowców. Dodatkowo umieszczone w podręczniku tabele i rysunki zawierają informacje w pigułce, które bez wątpienia łatwiej się przyswaja, niż długie ściany tekstu. Podręcznik spełnia wymogi podstawy programowej i przygotowuje ucznia do egzaminu maturalnego.

Rozdziały

Podręcznik składa się z czterech rozdziałów głównych, które są podzielone na podrozdziały. Taki podział materiału jest ułatwieniem dla nauczyciela ze względu na to, że jeden podrozdział może być zrealizowany w czasie jednej jednostki lekcyjnej. Główne rozdziały to:

  1. Badania przyrodnicze
  2. Chemiczne podstawy życia
  3. Komórka – podstawowa jednostka życia
  4. Metabolizm